Termal Tesisat Yalıtımı

İzorex Yalıtımının üstün termal performansı, esas olarak kapalı hücre özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Kapalı hücre yapısı ısı transferine direnmek için optimize edilmiştir. Kapalı hücreler düşük hacim hacim oranına sahiptir, küçük ve tekdüze boyuttadır. Yapıları çok ince duvarlar ve minimum nokta temasları ile çok verimlidir. 

Poliüretan köpük

Tesisat yalıtımı nedir, nasıl yapılır?

Tesisat yalıtımı, boru hatları, tanklar gibi metal yüzeylerin yalıtılması işlemidir. Bu tür yalıtımlar binaların cephe ve çatı izolasyonları kadar önemlidir. Binaların ısıtılmayan bölümlerindeki tesisatlar enerji kaybına neden olur. Boru hatları, tanklar, klima kanalları, vana vb. tesisatların yalıtılması önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tesisat yalıtımı kullanım amacına göre farklı malzeme ve teknikler ile yapılmaktadır.

Tesisat yalıtımının verimi birçok etkene bağlıdır. Ancak, maliyetinin diğer yalıtım alanlarına göre düşük ve enerji kaybını engellemede etkin bir çözüm olması nedeniyle geri dönüşümü diğer izolasyon alanlarına göre daha kısa sürede gerçekleşir.

Tesisat yalıtımı, Boru hatları, Tanklar, metal Yüzeyler
Tesisat yalıtımı, Boru hatları, Tanklar, Metal Yüzeyler

Tesisat Yalıtım Malzmeleri ve Kullanımı

Tesisat ve diğer metal yüzeylerin yalıtımında kullanılan malzemeler ısı iletkenliği, buhar difüzyon direnci, yüksek ısıya mukavemet sağlamak üzere üretilmiştir.

Tesisat Yalıtımının Yangın Perfonmansı

İzorex Boru İzolasyon ürünleri ve sistemleri, yanmayı zorlaştıran, birbirine çok sıkı bağlı bir yapıya sahiptir. Dış yüzey, ısı oluşumunu sınırlandıran ve alev yayılımını yavaşlatan güçlü bir karbonlu tabaka oluşturur. Kullandığımız tesisat yalıtım malzemelerinin ve sistemlerinin mükemmel yangın ve duman performans özelliklerivardır.

Nem direnci

izorex Tesisatizolasyonu,% 90 oranında kapalı bir hücre yapısına sahiptir. Bu özellik neme karşı yüksek dirençli sağlar, Yalıtım yüzeylerine uygulanan yüksek performanslı bir buhar bariyeri, yalıtımın içine nem emilme riskini etkili bir şekilde ortadan kaldırır.