Binalarda Isı Yalıtımının Önemi

izorex-izolasyon-poliuretan

Enerji kaynaklarının sınırlı olduğu yeryüzünde enerji tüketimi hızla artmaktadır. Enerji ihtiyacını karşılamak pek çok ülke için ciddi bir sorun haline gelmiş ve enerjide dışa bağımlılık gittikçe artmıştır. Ülkemizde, enerji tüketiminin önemli bir kısmını konutlar oluşturmaktadır. Binaların ısı yalıtım malzemesiyle kaplanmasıyla,enerji
tasarrufu sağlanmakta ve bina içi ısıl konfor oluşmaktadır. Isı yalıtımı sayesinde her türlü nem ya da küf gibi olumsuz durumların olmadığı sağlıklı ve konforlu binalar oluşturulabilmektedir.Isı yalıtım malzemesi seçerken,ısı iletkenlik katsayısı ve yangına tepki sınıfı gibi bazı özellikler önemli rol oynamaktadır. Yalıtım malzemesi kalınlığının
da uygun değerlerde seçilmesi istenilen verime ulaşmak için önemlidir.

Bu çalışmada ısı yalıtımının önemi ve yalıtım kalınlığının ısı yalıtımı üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir

Enerji insan hayatı için olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biridir. Nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme enerjiye olan talebi hızla artırmaktadır.Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün artması, enerji tüketimini de paralel olarak artırmaktadır. Enerjide dışa bağımlı olan ülkelerden birisi de Türkiyedir. Ayrıca artan enerji tüketimi,
ülke ekonomisin yanında insan ve çevre sağlığına da ciddi anlamda zarar vermektedir. Bütün bu sebeplerden ötürü enerji tüketimini azaltmaya yönelik önemli bir uygulama olan ısı yalıtımı ortaya çıkmıştır. Isı yalıtımı uygulamaları ile binalarda ısı kayıplarının önüne geçerek israfın oluşmasını engellenebilmektedir. Ülkemizde enerji tüketiminin büyük bir kısmını Şehir tüketimleri adı altında konutların oluşturduğunu söyleyebiliriz. Enerji İĢleri Genel Müdürlüğü’nün Nisan 2016 tarihli raporuna göre enerji tüketiminin % 55’i doğal gaz, %25’i elektrik ve %15’i motorin tüketiminden oluşmaktadır. Nisan 2016 için doğal gaz tüketiminde en yüksek paya %44 ile Şehir tüketimleri sahiptir. Sanayi ve enerji santrallerinin tüketim payları ise sırasıyla %22
ve %34’tür. Konutlarda enerji verimliliği için alınabilecek önlemler; yalıtım yapılması, ısı köprülerinin oluşumunun engellenmesi, pencerelerden meydana gelen kayıpların önlenmesi, iklimlendirilen ortamın dış hava ile bağlantısının kesilmesi, gölgeliklerin kullanılması, bina girişlerinde çift kapı sistemi kullanılması olarak sayılabilir. Binalardaki ısı yalıtımının, enerji ve yakıt tasarrufunun yanında birçok faydası daha vardır. İnsan ve çevre sağlığı bunlardan birisidir. Çünkü ısı yalıtım uygulamaları ile tüketilen enerji miktarı azalacağından, zararlı gazların miktarı azalacak ve etkileri hafifleyecektir. Dolayısıyla daha sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşacaktır. Isı yalıtım uygulamasını etkin bir biçimde gerçekleştiğinden yüksekliği gibi coğrafi özellikleri ve Ayrıca bina cephesinin güneşe bağlı olarak geçirenlik ve yansıtma gibi yapı özelliklerini dikkate almamız gerekir. Bu çalışmada ısı yalıtımın önemi ve yalıtım kalınlığının ısı yalıtım üzerindeki etkisinin değerlendirmesi yapılmıştır. II. TÜRKİYE’DE ISI YALITIMININ GELİŞİM SÜRECİ Türkiye’de yalıtım konusu resmi anlamda ilk olarak 1970 yılında yürürlüğe giren “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” ile karşımıza çıkmaktadır.“ Isı Yalıtım Yönetmeliği” ise 1981 yılında yürürlüğe girmiştir.
Daha sonra “ TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı üzerinde revize çalışmaları yapılmaya başlanmış ve 1998 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Binalarda ısı yalıtımı yapılmasına dair zorunluluk 08.05.2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile başlamış olup bunu 09.10.2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” ve son olarak 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” takip etmektedir. Günümüzde, ilk olarak Almanya’da Pasif Ev Standardı olarak hazırlanan ve normal yapılara göre %90 oranında enerji tasarrufu sağlayan Pasif Ev yapımına başlanmıştır. İlk ev 2013 yılında Urla (İzmir)’da yapılmıştır. Evde güneş enerjisiyle ısıtılan su binanın ısıtmasında ve sıcak su temininde kullanılmıştır. Bu binada soba, kalorifer veya klima gibi herhangi bir ısı kaynağı yoktur.

III. ISI YALITIMIN FAYDALARI

Bir ülkenin kalkınması ile ülke ekonomisi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Ülke ekonomisine doğrudan etki yapan uygulamalardan birisi de ısı yalıtım uygulamasıdır. Isı yalıtımının faydalarını kişi ve ülke bazında düşünebiliriz. Ülkeler için enerji tasarrufu ile oluşan ekonomik kalkınma ve sağlıklı bir çevre, kişiler
için ise yakıt tasarrufu ile artan bir bütçe ve daha iyi konfor şartları örnek verilebilir. Isı yalıtımının başlıca faydaları şunlardır:
Yalıtımın olmadığı yapılarda ciddi anlamda israf oluşmaktadır. Bu durum doğrudan ülke ekonomisine zarar vermektedir.
Yaşadığımız bölge ve coğrafi özelliklerden dolayı enerji kaynaklarına ulaşımın kolaylığına rağmen, enerji tüketiminde israfın önlenmesi büyük bir zorunluluktur.
Yapılarda ısı yalıtımı uygulamaları ile binalarda kullanılan enerji miktarları azaltılabilir, dolayısıyla enerji tasarruflu binalar üretilebilir
Doğru ısı yalıtım uygulamaları ile harcadığımız enerji miktarı her yıl azalır.
Isı yalıtımı, binalarda meydana gelen ısı köprülerinin oluşmasını engeller .
Isı yalıtımı yapılmış evlerde,ısı dengeli şekilde yayılır.Yoğuşma ve hava akımı gibi istenmeyen durumlar oluşmayacağından konforlu bir yaşam elde edilir.
Isı yalıtımı, yapılardaki yaşam konforunu etkileyen nem ve küfgibi oluşumları engelleyerek sağlıklı bir yaşam konforu sağlar.
Binalarda istenmeyen durumlardan biriside korozyondur. Isı yalıtımı sayesinde bina cephesi dış etkenlere karşı korunur ve korozyonun önüne geçilebilir.
İklime bağlı olarak meydana gelen sıcaklık farklarının sebep olduğu olumsuz şekil değişimi ve çatlaklara karşı ısı yalıtımı ile önlem alınabilir.
Enerji tüketiminden dolayı ortaya çıkan SO2, CO2 parçacıkları ve diğer emisyonlar önemli problemlere neden olmaktadır. Özellikle kış aylarında yaşanan, hava kirliliğine önemli miktarda katkı enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır. Isı yalıtımı ile birlikte daha az yakıt kullanılacağından atmosfere salınan CO2, SO2 gibi gazların varlığı azalır.
Isı yalıtımı ile yıpranmış binalara estetik bir görüntü verilebilir.